Smartly utvikler og drifter smarte løsninger i tråd med markedsbehovet.

Vi er et heleid datterselskap av  Lyse står for langsiktighet og bærekraft og målet er å bidra til livskvalitet og konkurransekraft i nærsamfunnet. Verdiene som skapes brukes til vekst og samfunnsbygging. Vi har en visjon om å være mer enn et selskap, både for våre kunder, for våre eiere og for ansatte. Lyse er eid av 16 kommuner.

Smartly utvikler og leverer effektive løsninger for energistyring til privatpersoner, boligselskap og bedrifter, med hensyn til måling, rapportering og styring av energiforbruk. Gjennom samarbeid med markedsledende partnere og med støtte fra internasjonale EU-prosjekter for innovasjon, fokuserer Smartly stadig mer på fleksibel effekt-/energistyring i et større perspektiv. Det utvikles løsninger for bl.a. solcelleanlegg i kombinasjon med lagringsløsninger (batterier), i tillegg til elbillading og andre effektkrevende komponenter som ved lading av fly og båt. Målet er å bidra til at våre kunder får levert nok effekt, til riktig tid, og til en så lav kost som mulig.

Dette gjør vi ved prediksjon og innhenting av energi- og effektbehov, samt lagringskapasitet og beholdning og forventet energiproduksjon ut fra værdata, erfaringstall og innmeldt behov. Systemet skal kunne styre, optimalisere og flytte elektrisitet gjennom å overvåke og styre såkalte energi-ytende enheter (solcelleanlegg, vindkraftanlegg og batterier) og energi-krevende enheter (ventilasjonsanlegg, varmekilder, elbilladere, varmtvannsberedere, osv.),  samt rapportere og redusere energi/effektforbruk, redusere effekt-topper, optimalisere forbruk basert på energipris og utnytte egenprodusert energi på en mest mulig optimal måte.